Containere 2024

Det blir også i år satt ut containere til bruk for beboerne i Solheimslien borettslag. Her er det gode muligheter for å bli kvitt større og mindre gjenstander, og vi håper mange vil utnytte muligheten.

Vi har igjen valgt å bestille lukkede containere som må åpnes med egen nøkkel. Dette gjør vi fordi vi har tidligere år sett at folk som ikke bor i borettslaget kommer kjørende med store lass søppel for å utnytte vårt beboertilbud. Det blir derfor viktig at disse låses hver gang etter bruk.

Datoene containere blir satt ut er:

10-13 mai

24-27 mai

Det er viktig at spesialavfall sorteres for seg selv, informasjon om dette vil stå på containerne.

Containerne vil plasseres på samme steder som tidligere år.

Obligatorisk rens av ventilasjon i alle leiligheter starter mars 2024

Det er nå sendt ut et informasjonsskriv fra Proventa til alle andelseiere. I mars/april starter en obligatorisk rens av ventilasjonssystemene i alle leilighetene i borettslaget. Dette er et viktig arbeid for å sørge for at ventilasjonen fungerer som den skal, og ikke påfører skade i leilighetene. Styret påpeker at alle andelseiere er pliktige til å gi tilgang til sin leilighet for nødvendig vedlikehold, noe som er hjemlet i borettslagets vedtekter § 4-2. Hver andelseier vil få informasjon i forkant om når rensens skal gjennomføres. Dersom man ikke er til stede under rensen, må skriftlig innlåsingstillatelse sendes til styret. For fullstendig informasjon kan du lese mer her.

Ved eventuelle spørsmål til dette, kontakt styreleder på telefon 978 99 144, eller send epost til solheimslien@outlook.com. E-post er å foretrekke.

Hilsen styret

To beskjeder til beboere i Solheimslien Borettslag:

1. Denne uken er driftsavdelingen på ferie. Dersom dere har henvendelser til drift som kan vente, er det ønskelig at dere sender henvendelsen på e-post til drift.solheimslien@outlook.com. Da vil de kontakte dere neste uke ved anledning. Ved akutte henvendelser kan styreleder kontaktes på telefon 948 78 380.

2. Styret har igjen fått beskjed om innbruddsforsøk i borettslaget, denne gangen i Skoglien 33. Dersom noen oppdager at det har vært forsøk på innbrudd, er det ønskelig at styret varsles slik at vi får en oversikt over problemet. En bør også alltid anmelde dette. Videre ber vi beboere utvise årvåkenhet og hjelper hverandre å passe på borettslaget vårt. Dersom man ser mistenkelige personer som f.eks. kjenner på dører, må politiet ringes umiddelbart. Husk at dørene i borettslaget ALLTID skal være låste!

Styret håper alle har en fin sommer! 😊

Mvh

Styret

Ny betalingsløsning på ladeanlegget

Elaway har gjort endringer i sin prismodell, og det vil fra 01.08.23 kreves et abonnement for å bruke laderne i borettslaget.

Du finner informasjon om hvordan du tegner abonnement HER.

Informasjon fra Elaway:

«Ditt boligselskap er per dags dato registrert på en prismodell hvor Elaway tar en andel på 15 % av beboernes ladepris når de lader elbilen. Vi ønsker ikke å tjene penger på deres strømforbruk og lanserte i høst en ny prismodell der ladeprisen følger timesspot på strøm + nettleie. Slik kan elbileierne spare penger ved å lade når strømmen er rimeligere og dra nytte av svingninger i strømprisen gjennom døgnet

For elbileiere:
• Ladeabonnement 59,- / mnd + timesspot på strømmen
• Nettleie vil være en del av ladeprisen som er synlig for ladekundene i bilkraft-appen.
• Strømstøtte blir avregnet én gang i måneden etter månedsskifte – kreditert på samme fakutura som de mottar for ladeabonnementet
• Elaway tjener ingenting på strømmen.

For borettslaget og sameie:
• Ladeabonnementet er en erstatning for 15% trekket som Elaway har hatt på strømforbruket i dagens avtale»

Stenging av varmtvann fredag 16.06.23

På grunn av arbeid på vannledninger må varmtvann stenges av en periode førstkommende fredag 16.06.23. Varmtvann vil stenges av ca. Kl. 10:00 og det er noe usikkert hvor lenge vannet måtte stenges. Vi regner likevel med at vannet skal være tilbake før kl. 15:30, og muligens også tidligere.

Beklager ulemper dette måtte medføre.

For spørsmål, ta kontakt med driftsavdelingen på telefon 48 00 43 74 / 958 10 139

Mvh
Driftsavdelingen
Solheimslien borettslag

På tide med vårrengjøring?

Containere er bestilt og disse blir utplassert i to perioder. Fra 05.05.23 – 08.05.23 og ifra 26.05.23 – 30.05.23. Containere blir utplassert på i bakken ved Skoglien 32, ved garasjene foran Solheimslien 26, og ved gjenvinningsstasjonen ved Solheimslien 50. Containerne vil være låsbar med hengelås. Her vil leilighetsnøklene passe. Vær oppmerksom på å låse containeren når du er ferdig å fylle i den.
Det vil være container for blandet avfall og container for EE avfall.

Container for blandet avfall er for avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning. Følgende skal IKKE i container for blandet avfall men må leveres på gjenvinningsstasjon eller annet avfallsmottak:

Farlig avfall
Asbestholdige materialer
Impregnert trevirke
Olje
Maling
Kjemikalier
Brann- og eksplosjonsfarlige materialer (bl.a. gassbeholdere)
Alle typer batterier
Lysstoffrør
EE-avfall
Smittefarlig avfall
Kjøkken/matavfall/hageavfall og annet våtorganisk avfall
Gips

Om du samler opp blandet avfall i en sekk så må denne være transparent.

Container for EE avfall er for alt av elektriske og elektroniske produkter. Følgende skal IKKE i container for EE avfall men leveres til annet avfallsmottak:

Lysstoffrør eller batterier (som ikke er en del av produktene)
Sparepærer
Andre typer farlig avfall

Har du avfall du er usikker på hvordan skal håndteres? Gå inn på www.BIR.no for mer informasjon eller ring til driftsavdelingen mellom 07:30 og 15:30 på telefon 48004374/ 95810139

« Eldre innlegg