VARMTVANN TILBAKE

Hei,

Da er rørleggerne omsider ferdig med reparasjonsarbeidene med rørene til fjernvarmen.
Varmtvannet er tilbake til normalen!

Dette er gledelige nyheter!

Man kan forvente å måtte la vannet renne en stund før det blir varmt, da vannet har vært kaldt over lenger tid.

Om du skal oppleve surkle lyder / problemer fra radiatoren, bes det om at du tar kontakt med drift avdelingen innenfor arbeidstiden, da det mest sannsynlig må luftes ut fra systemet etter arbeidet som er gjort.

Problemer med varmtvann

Grunnet en større lekkasje i på fjernvarmen i krysset ved solheimslien 50, så vil varmtvannet være stengt fra i dag 01.07.24 til 02.07.24 vi vet ikke når vannet vil være tilbake, men arbeidene vil starte kl. 07:30 i morgen 02.07.24.

Det er viktig at det ikke parkeres for nærme krysset ved Solheimslien 50, les mer om dette her.

Takterrassene

Vi ser at mange tar i bruk takterrassene i finværet ☀️, og vil derfor kjapt minne om reglene for bruk. Vi vil særskilt påpeke at det IKKE er tillatt å klatre opp på overbygget på takterrassene. Dette kan forårsake skader som beboerne kan gjøres ansvarlig for.

1. Grilling er ikke lov

2. Begrens støy, husk at husordensreglene også gjelder på takterassene

3. Rydd alltid opp etter deg selv etter bruk

4. Egne hagemøbler skal ikke settes igjen på taket

5. ALDRI kast gjenstander fra taket

6. Det er ikke tillat å gå utenfor gjerdet, dette kan skade taket

7. Hengekøyer skal ikke festes på gjerdet

Beboere som observerer brudd på reglene bes ta kontakt med drift dersom det er arbeidstid eller styret utenom arbeidstid.

Ønsker alle borettslagets medlemmer en fin helg!

Containere 2024

Det blir også i år satt ut containere til bruk for beboerne i Solheimslien borettslag. Her er det gode muligheter for å bli kvitt større og mindre gjenstander, og vi håper mange vil utnytte muligheten.

Vi har igjen valgt å bestille lukkede containere som må åpnes med egen nøkkel. Dette gjør vi fordi vi har tidligere år sett at folk som ikke bor i borettslaget kommer kjørende med store lass søppel for å utnytte vårt beboertilbud. Det blir derfor viktig at disse låses hver gang etter bruk.

Datoene containere blir satt ut er:

10-13 mai

24-27 mai

Det er viktig at spesialavfall sorteres for seg selv, informasjon om dette vil stå på containerne.

Containerne vil plasseres på samme steder som tidligere år.

Obligatorisk rens av ventilasjon i alle leiligheter starter mars 2024

Det er nå sendt ut et informasjonsskriv fra Proventa til alle andelseiere. I mars/april starter en obligatorisk rens av ventilasjonssystemene i alle leilighetene i borettslaget. Dette er et viktig arbeid for å sørge for at ventilasjonen fungerer som den skal, og ikke påfører skade i leilighetene. Styret påpeker at alle andelseiere er pliktige til å gi tilgang til sin leilighet for nødvendig vedlikehold, noe som er hjemlet i borettslagets vedtekter § 4-2. Hver andelseier vil få informasjon i forkant om når rensens skal gjennomføres. Dersom man ikke er til stede under rensen, må skriftlig innlåsingstillatelse sendes til styret. For fullstendig informasjon kan du lese mer her.

Ved eventuelle spørsmål til dette, kontakt styreleder på telefon 978 99 144, eller send epost til solheimslien@outlook.com. E-post er å foretrekke.

Hilsen styret

To beskjeder til beboere i Solheimslien Borettslag:

1. Denne uken er driftsavdelingen på ferie. Dersom dere har henvendelser til drift som kan vente, er det ønskelig at dere sender henvendelsen på e-post til drift.solheimslien@outlook.com. Da vil de kontakte dere neste uke ved anledning. Ved akutte henvendelser kan styreleder kontaktes på telefon 948 78 380.

2. Styret har igjen fått beskjed om innbruddsforsøk i borettslaget, denne gangen i Skoglien 33. Dersom noen oppdager at det har vært forsøk på innbrudd, er det ønskelig at styret varsles slik at vi får en oversikt over problemet. En bør også alltid anmelde dette. Videre ber vi beboere utvise årvåkenhet og hjelper hverandre å passe på borettslaget vårt. Dersom man ser mistenkelige personer som f.eks. kjenner på dører, må politiet ringes umiddelbart. Husk at dørene i borettslaget ALLTID skal være låste!

Styret håper alle har en fin sommer! 😊

Mvh

Styret

« Eldre innlegg